top of page

 

MUHASEBE VE MALİ İŞLER YÖNETİMİ

 • Muhasebe evraklarının düzenli ve zamanlı olarak kayıtlara işlenmesi,

 • Muhasebe personelinin iç düzen ve takibinin sağlanması;

 • Zamanlı ve doğru finansal raporlama sağlanması;

 • Şirketlerin şubeleşmesi, iç ağlarının düzenli akış sağlayabilmesi için daha fazla odaklanma sağlanması;

 • Şirketlerin Vergi Uyumunun sağlanması;

 • Finansal tabloların doğru yorumlanarak şirketlerin finansmanı açısından Ticari Alacak ve Ticari Borçlarının ödeme ve takibinin yönetimi;

 • Şirketlerde önem arz eden cari hesap mutabakatları ve FORM BA/ FORM BS mutabakatlarının düzenli olarak sağlanması;

 • Kanuni defterlerin Muhasebe Tebliğine göre tutulmasının ve düzenin sağlanması;

 • Şirketlerde yine önem arz eden Tek Düzen Hesap planının tebliğin esaslarına göre düzenlenmesi ve işletilmesinin sağlanması;

 • Dönem sonu kayıtlarının banka bakiyelerinin mutabakatları ve bankalarla şirketlerin uyumunun sağlanması;

 • Gerekli verilmesi gereken aylık veya 3 (üç) aylık olan beyannamelerin muhasebe mesleğinin temel kanunu olan Vergi Usul Kanununa göre hazırlanması ve kuruculara beyannamelerle ilgili zamanında veri akışının sağlanması

 
bottom of page