top of page

İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ HİZMETLERİ

  • Muhasebe kontrolü ile işletme varlıklarının korunması;

  • Muhasebe kontrolü ile yanlışlıkların ve yolsuzlukların önlenmesi;

  • Muhasebe kontrolü ile muhasebe bilgilerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması;

  • Muhasebe kontrolü ile muhasebe bilgilerinin zamanında hazırlanmasının sağlanması;

  • Mevcut varlıkların belirli sorumluluk kayıtları ile karşılaştırılması, herhangi bir fark belirlendiğinde gerekli soruşturmaların yapılması;

  • Varlıkların ve belgelerin erişimi aşamasında yetkili personellerin sınıflandırılması;

  • Muhasebe işlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak şekilde kaydedilmesinin sağlanması,

  • Muhasebe evraklarının düzenli ve zamanlı olarak kayıtlara işlenmesi,

bottom of page