top of page

Muhasebe Ve Mali İşler Yönetimi

 • Muhasebe evraklarının düzenli ve zamanlı olarak kayıtlara işlenmesi,

 • Muhasebe personelinin iç düzen ve takibinin sağlanması;

 • Zamanlı ve doğru finansal  raporlama sağlanması

Danışmanlık Hizmetleri

 • Vergi Usul Kanunu Danışmanlık Hizmeti

 • Türk Ticaret Kanunu Danışmanlık Hizmeti

 • Kurumlar Vergisi Kanunu Danışmanlık Hizmeti

 • Gelir Vergisi Kanunu Danışmanlık Hizmeti

K.D.V İade Hizmetleri

 • K.D.V. iadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetinin verilmesi,

 • K.D.V. iade eğitiminin verilmesi,

 • K.D.V iadesine esas listelerin hazırlanması,

Çapa 1

Şirket Kuruluş Hizmetleri

 • Her tür şirket kuruluşu ile ilgili işlemlerin yapılarak, mükellefiyet tesis ettirilmesi

 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması

 • İrtibat Bürosu kuruluş işlemleri ve Vergi Dairesine kayıt

 • Ana sözleşme değişikliklerinin hazırlanması ve tescili

 • Genel Kurul işlemleri

 

Bordrolama Hizmetleri

 • Dijital Özlük Yönetimi

 • Puantaj Yönetimi

 • Bordro Hesaplama (Kıdem, İhbar, İşe İade, Arabuluculuk)

 • Bordroların Yasal Mevzuata Uyumluluk Kontrolü

 • Teşvik Yönetimi

 • Maaş ve BES Ödemeleri

 • İş Kazası & İş Göremezlik Süreç Yönetimi

İç Kontrol Ve Denetim Sistemi Hizmetleri

 • Muhasebe kontrolü ile işletme varlıklarının korunması;

 • Muhasebe kontrolü ile yanlışlıkların ve yolsuzlukların önlenmesi;

 • Muhasebe kontrolü ile muhasebe bilgilerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması;

bottom of page