top of page

 

BORDROLAMA HİZMETLERİ

 • Bordrolama hizmetlerinin şirketlerden alınan bilgilere göre net ücret, kesinti, vergi maliyetlerinin hesaplanması ve gerekli listelerin hazırlanması;

 • Bordrolama hizmetlerinde kurucu ortaklarla SGK üzerinden işveren maliyetlerinin şirketlere göre değerlendirilerek yön verilmesi;

 • Maaş ve BES Ödemeleri, İş Kazası & İş Göremezlik Süreç Yönetimi

 • Hazırlanan ücret bordrolarının ve pusulalarının bordro sahiplerine iletilmesi ve resmiyete dönüştürülmesi;

 • Dijital İnsan Kaynakları Modülünün Yönetilmesi (İzin, Fazla Mesai, Avans, E-Bordro)

 • Robotik Dijital Süreçlerin Yönetilmesi (E-borcu Yoktur, İşe Giriş, İşten Çıkış)

 • İşten ayrılış bildirgelerinde yasal düzenlemelere uygun olarak şirket yetkililerinin bilgi ve onayı alınarak her türlü tazminat, ücret hesaplamalarının yapılması ve iletilmesi;

 • Özlük dosyalarının hazırlanması ve diğer çalışma bilgilerinin hazırlanması, şirket yetkililerinin onayı alınarak ofisimizde veya yerlerinde muhafaza edilmesi;

 • Şirket yetkililerinden alınan bilgiler ışığında Yıllık izin takibi ve izin defterlerinin tutulması;

 • Zorunlu BES kapsamı işlemlerinin işverenlere ve muhasebe personeline anlatılması ve yön verilmesi;

 • Resmi dairelere verilmesi gereken bilgi ve evrakların hazırlanması, teslimi ve takibinin yapılması;

 • Şirketlere iş yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi

bottom of page