top of page

ŞİRKET KURULUŞ HİZMETLERİ

  • Her tür şirket kuruluşu ile ilgili işlemlerin yapılarak, mükellefiyet tesis ettirilmesi

  • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması

  • İrtibat Bürosu kuruluş işlemleri ve Vergi Dairesine kayıt

  • Ana sözleşme değişikliklerinin hazırlanması ve tescili

  • Genel Kurul işlemleri

  • Olağan ve/veya olağanüstü genel kurulların T.T.K. na uygun olarak hazırlanması

  • Toplantı tutanağının tescil ettirilmesi

  • Tasfiye İşlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları açısından takibi ve yürütülmesi

  • Tasfiye işlemlerinin denetimi

  • Tasfiye İşlemleri ile ilgili danışmanlık

 
bottom of page